Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

UAB ,,Autosprintas interneto parduotuvės www.AutoMan.lt Pirkimo-Pardavimo taisyklės ir sąlygos:

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – tai šios nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.automan.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Internetinė parduotuvė – www.automan.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ar neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
1.3. Pardavėjas – UAB Autosprintas, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas: 300970531, PVM kodas: 100003354119, registracijos adresas: P. Lukšio g.68-15, Kaunas, internetinis adresas www.automan.lt.
1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.
1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.
2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:
2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.2.2. juridiniai asmenys ir bendrijos.
2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
2.4. Nepilnamečiams asmenims draudžiama jungtis prie Interneto parduotuvės, užsiregistruoti Internetinės parduotuvės sistemoje arba įsigyti prekių Internetinėje parduotuvėje.
2.5. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu.
2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
2.7. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
2.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. Šis punktas netaikomas, kai Pirkėjas nori grąžinti nekokybiškas prekes.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti apie tai Pardavėją.
4.5. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
4.6. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už tokias prekes sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už tokias prekes.

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje internetiniu adresu www.automan.lt pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.
7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia aktyvią nuorodą „Užbaigti užsakymą“.
7.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Visos kainos galioja tik perkant internetinėje parduotuvėje. Prekės(ių) kainą sudaro:
8.1.1. Pirkėjo užsakytų prekių kainų suma;
8.1.2. PVM.
8.1.3. Pristatymo išlaidos.


8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. ATSISKAITYMAS PER SAUGIĄ MOKĖJIMO SISTEMĄ PAYSERA.LT – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pigiausias, greičiausias, saugiausias bei lengviausias būdas pinigų pervedimui. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi turėti prieigą prie savo banko sąskaitos internetu (internetinė bankininkystė). Pinigus Pirkėjas perveda į UAB Autosprintas el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą PAYSERA sistemoje. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo per PaySera.lt paslaugas, įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.
8.2.2. Kreditine kortele - pasirinkę kreditinę kortelę kaip apmokėjimo būdą pirkdami internetu.
8.2.3Paprastu bankiniu pavedimu - galite atlikti paprastą mokėjimą į mūsų banko sąskaitą.                                                                                                                        8.2.4. Grynais arba kreditine kortele- galite atsiskaityti atsiimant prekes  parduotuvėje Autosprintas, Kaune, Raudondvario pl. 76, arba Kaune, Baršausko g. 65.


8.3. Pirkėjas, Internetinėje parduotuvėje pasirinkęs 8.2.1.; 8.2.2.; 8.2.3 punkte nurodytus atsiskaitymo būdus, įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas, Internetinėje parduotuvėje pasirinkęs galimybę atsiskaityt 8.2.1.8.2.2; 8.2.3 nurodytais atsiskaitymo būdais, iš karto nesumoka už prekes.                   

8.4. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 8.2.1.; 8.2.2; 8.2.3 punktą įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą. Visa informacija apie mokėjimą rasite čia www.automan.lt > Svarbi infotmacija > Apmokėjimo būdai.

9. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus, nuolaidas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.
9.6. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.
9.9. Pasikeitus užsakytos prekės kainai Pirkėjui taikoma užsakymo metu galiojusi kaina.

10. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Pirkėjui užsakant prekes Internetinėje parduotuvėje jis pasirenka pristatymo būdą. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.
10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo asmens, priimsiančio prekes duomenis. Tuo atveju, kai jis ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pirkėjas, nepriėmęs prekių, už kurias buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą, privalo atsiimti prekes adresu Raudondvario pl. 76, Kaune, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po užsakyto pristatymo. Pirkėjo, padariusio išankstinį apmokėjimą už prekes, ir nepri(neatsi)ėmusio prekių užsakymo dieną nurodytu metu, užsakymas išformuojamas ir sandėliuojamas adresu Raudondvario pl. 76, Kaune 14 (keturiolika) dienų . Už tokias nepri(neatsi)imtas prekes Pirkėjui pageidaujant sumokėta Pirkėjo suma grąžinama į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo anuliuoti prekių užsakymą ir grąžinti išankstinį mokėjimą pateikimo dienos. Prekių pristatymo mokestis nėra grąžinamas.
10.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Daugiau informacijos apie pristatymą rasite čia: www.automan.lt > Svarbi informacija > Pristatymas.
10.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų arba alternatyvių prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas padarytas ne dėl nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių. Negalėdamas pristatyti prekių Pirkėjo nurodytu laiku, Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo nedelsiant susisiekia su Pirkėju dėl su prekių pristatymu susijusių klausimų išsprendimo.
10.6. Jeigu prekė nėra pristatoma dėl Pirkėjo ar jo nurodyto asmens kaltės arba dėl nuo jų priklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, Pirkėjas netinkamai nurodė prekių pristatymo vietą arba Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo nėra randamas), prekės pakartotinai nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pageidauja pakartotinio siuntimo, už kurį yra taikomas papildomas mokestis. Jeigu Pirkėjas nepateikia minėto pageidavimo, Pirkėjas privalo pateikti užsakymo anuliavimo prašymą (prekių keitimo/grąžinimo prašymas) per 14 (keturiolika) dienų. Prekių pristatymo mokestis nėra grąžinamas.
10.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą. Pirkėjas užsakymo formoje turi teisę išreikšti pageidavimą gauti sąskaitą – faktūrą (važtaraštį). Pirkėjas, norėdamas gauti sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) įmonės vardu, užsakymo formoje turi pateikti įmonės rekvizitus.
10.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui (kurjeriui), surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu. Jei už prekes buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, Pirkėjui (jo įgaliotam atstovui, kai tai leidžia šios taisyklės), surašiusiam laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir nepriėmusiam tokių prekių, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, grąžinama už nepriimtas prekes sumokėta suma įskaitant ir pristatymo mokestį.
10.9. Pirkėjas, prekių priėmimo metu pastebėjęs, kad siuntoje yra netinkamas prekių kiekis ar pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, privalo prekių pristatymo metu apie tai informuoti Pardavėją ar jo įgaliotą prekes pristatantį asmenį. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir grąžina jas kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį nurodo sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente. Jei už nepriimtas ar nepristatytas prekes buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, grąžinama už nepriimtas prekes sumokėta suma.
10.10. Pirkėjui pasirinkus nemokamą pristatymo būdą, t.y. atsiėmimą prekybos vietoje, prekė/-ės yra saugoma/-os 10 kalendorinių dienų.

11. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

11.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.automan.lt
11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.3. Prekių gamintojas arba Pardavėjas gali tam tikroms prekėms suteikti prekės kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme.
11.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Pirkėjas, Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytais atvejais norėdamas grąžinti prekę turi užpildyti Pardavėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, arba kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiamas Pirkėjui elektroniniu paštu. Prekių grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke adresu Raudondvario pl.76, Kaunas. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
12.3. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
12.4. Pirkėjui siunčiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:
12.4.1. pageidautina, tačiau neprivaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje nepažeistoje pakuotėje;
12.4.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; rinkiniai, kuriems buvo taikomas bendras kainos pasiūlymas negali būti skaidomi;
12.4.3. grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, švari ir tvarkinga;
12.4.4. grąžinamos prekė turi būti su visomis originaliomis etiketėmis;
12.4.5. pateikiamas rašytinis prašymas nurodant pageidavimą grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, pakeisti, prekę kokybiška preke, ištaisyti prekės trūkumus;
12.4.6. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).
12.5. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.
12.6. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.
12.7. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad Pirkimo pardavimo taisyklių 12.6 punkte nurodytoms prekių kategorijoms priklauso kosmetikos priemonės ir elektros prekės, t. y. Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl šių prekių.
12.8. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
12.9. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą: pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Atsisakydamas sutarties Pirkėjas gali nurodyti jo pageidaujamą grąžintinų pinigų grąžinimo būdą.
12.10. Pardavėjas gali sudaryti sąlygas Pirkėjui elektroninėmis priemonėmis atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties. Šiuo atveju Pardavėjas privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.
12.11. Pareiga įrodyti, kad laikėsi šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.
12.12. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti. 12.13. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Tais atvejais, kai Pirkėjui pristatytos prekės patenka į Pirkimo pardavimo taisyklių 12.6 punkte nurodytas kategorijas, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui nėra grąžinamas.
12.14. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
12.15. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
12.16. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
12.17. Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į Pirkėjo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, Pirkėjui atsisakius sutarties, Pardavėjas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu.
12.18. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu Pardavėjas nepateikė Pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.
12.19. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų Pirkėjui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos Civilinio kodekso 6.22811 ir 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.
Grąžinimo formą rasite čia www.automan.lt. > Savarbi informacija > Grąžinimas

13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

13.2. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

14. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo ir garantinio aptarnavimo) tikslais. Pirkėjo asmens duomenys naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) gautus pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Pirkimo pardavimo sutarties kylančius įpareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis.
14.2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, adresas, elektroninio pašto adresas, gimimo data, IP adresas, taip pat su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, prekės, kaina, svoris, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, suteikta nuolaida). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi 3 metus, nuo paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros momento. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo.
14.3. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 14.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
14.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
14.4.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.
14.4.2. Kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.
14.5. Užsiregistruodamas Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų paminėtus jo asmens duomenis.
14.6. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.
14.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.
14.8. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis. Visa informacija apie duomenų tvarkimą rasite čia www.automan.lt > Svarbi informacija > Privatumo politika

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.
15.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su bet kokiais pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas gali susipažinti Pardavėjo internetiniame tinklalapyje. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
15.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

INFORMACIJA APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMĄ

Teisė atsisakyti sutarties.
Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties. Ši teisė nėra taikoma visoms prekėms. Negrąžinamų prekių kategorijoms priklauso pavyzdžiui, elektroninės knygos, garso ir vaizdo kūriniai, fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos ir kitos panašaus pobūdžio prekės. Negrąžinamų prekių sąrašas yra pateikiamas Pirkimo pardavimo taisyklėse. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB Autosprintas , įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonęs kodas: 300970531, registracijos adresas: P. Lukšio g.68-15, Kaunas internetinis adresas www.automan.lt , autoeshopas@gmail.com arba autosprintas@gmail.com apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 patvirtinta pavyzdinę forma, bet tai nėra privaloma. Jūs taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (pvz. prekių keitimo/grąžinimo prašymas ) ar bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės
Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. Jeigu Jūs įsigijote prekių rinkinį, kuriam buvo taikoma speciali nuolaida ar dovana (pvz. perkant dvi prekes ir panašiai), pageidaudami pakeisti arba grąžinti vieną rinkinio elementą, turite grąžinti visą rinkinį. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas UAB Autosprintas, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas: 300970531, PVM kodas: 100003354119, registracijos adresas: P. Lukšio g.68-15, Kaunas. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes. Jei ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atveju prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu ir buvo pristatytos į Pirkėjo namus sutarties sudarymo metu Mes pasiimsime prekes savo sąskaita.