Formų pavyzdžius XLSX

PREKIŲ GRĄŽINIMO PRAŠYMAS
20__m._______________ ___ d.
        Kaunas        
                 
Prekes grąžina         Prekes priima įmonė      
                 
      UAB "Autosprintas"      
(vardas, pavardė, įmonės pavadinimas)     Įmonės kodas 300970531      
          PVM mokėtojos kodas LT100003354119      
(kontaktinis telefonas)     Adresas: Raudondvario pl.76      
          LT-47182 KAUNAS      
(asmens/įmonės kodas)            
                 
Prašau grąžinti už 20___m._______________________ ____ d. pirktas prekes sumokėtus pinigus.                 
                 
Apmokėjimo dokumento Nr. __________________________,                 
                 
išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. ___________________________                
                 
1. Prašau pinigus pervesti į __________________________,         _________________, atsiskaitomąją 
    (banko pavadinimas) (banko kodas)    
                 
sąskaitą Nr. _______________________________________________________________________.
                 
2. Prašau pinigus už grąžintas prekes užskaityti artimiausiam pirkiniui iš UAB „Autosprintas“                
                 
                 
Prekės
kodas
Prekės
pavadinimas
Mato vnt. Grąžinimo
priežastis
Kiekis Kaina Suma EUR  
               
               
               
          Iš viso:    
                 
Suma žodžiais:   
                 
                 
Prekes grąžinau:              
    (pareigos, vardas pavardė parašas)
                 
Dokumentus paruošė:    
    (pareigos, vardas, pavardė parašas)
                 
Prekės pardavimui tinkamos:  
    (pareigos, vardas, pavardė parašas)
                 
Prekes priėmiau:  
    (pareigos, vardas, pavardė parašas)